Toivonlinnan Raamattukoulu

Kenelle?

Kaikki, jotka haluavat palvella Jumalaa ja kasvaa uskossaan. Mitään erityistä pohjakoulutusta tai ammatillista taustaa ei tarvita, mutta koulutukseen hakijalta edellytetään vähintään lukioikää sekä avointa mieltä.  Koulutus soveltuu erityisesti niille, jota harkitsevat teologisten opintojen aloittamista. Se soveltuu myös niille, jotka haluavat pitää välivuotta ja pohtivat tulevaisuuttaan. Koulutus valmentaa myös paikallisseurakuntien vapaaehtoistoimintaan.  Adventtikirkko etsii myös tulevaisuuden työntekijöitä joukkoonsa. Osallistuminen koulutukseen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pohtia Jumalan kutsua hänen työhönsä.  Opettajat ovat akateemisesti päteviä ja kokeneita oman alansa asiantuntijoita, mutta koulutus ei sellaisenaan tarjoa Adventtikirkon korkeakouluissa suoraan hyväksi luettavia opintopisteitä. Jos oppilas haluaa hakea korvaavuutta esimerkiksi Newboldissa suoritettavien kurssien kanssa, on siitä sovittava erikseen.  Opiskelusta annetaan todistus hyväksytyistä kurssisuorituksista.

Milloin?

Opetusta järjestetään vuosittain koulujen syyslukukauden aikana alkaen 2017 (11.9. – 14.12.) viikot 37–50. Syyslomaviikko pidetään viikolla 41.  Opetusta annetaan yhteensä 13 viikkoa neljänä päivänä viikossa.

Opettajat / valmentajat

(Alustava lista vierailevista opettajista)

 • Kai Arasola
 • Kalervo Aromäki
 • Kennet Engblom
 • Timo Flink
 • Ioannis Giantzaklidis
 • Kerttuli Giantzaklidis
 • Marle Himberg
 • Atte Helminen
 • Kimmo Ilola
 • Ansku Jaakkola
 • Klaus Kalliokoski
 • Boris Källman
 • Orvo Miettinen
 • Onni Rytkönen
 • Glen Somerville
 • Jyrki Vehkavuori
 • Jani Virolainen

Oppiaineet

(Ohjelma tarkentuu syksyyn mennessä)

 • Kristinuskon perusteet  
 • Jeesuksen elämä ja opetukset
 • Eskatologia
 • Adventtiliikkeen historia 
 • Lähetystyö- ja evankelioiminen
 • Lasten- ja nuortentyö
 • Puheviestintä
 • Kristillinen sielunhoito
 • Seurakuntamusiikki
 • Liikunta ja terveyskasvatus

Opetus

Oppiminen tapahtuu kurssimuotoisesti luennoilla, ryhmissä, itseopiskeluna sekä soveltuvina käytännön harjoituksina.  Viikoittain opetetaan pääsääntöisesti yhtä tai korkeintaan kahta ainetta kerrallaan. Tarkempi lukujärjestys laaditaan koulutuksen alussa opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Alustavan suunnitelman mukaan luentoja ja ryhmätöitä olisi neljänä päivänä viikossa maanantai-iltapäivästä torstaihin puoleen päivään. Päivittäinen ohjattu opiskelu kestäisi 3–6 tuntia. Työskentelyajat pyritään sovittamaan siten, että mahdollisimman monet voisivat osallistua, myös ne halukkaat, jotka osallistuvat samanaikaisesti työharjoitteluun tms.

Opiskelun ohessa on mahdollisuus suunnitella ja osallistua pienimuotoisiin lähetysprojekteihin oppilasasuntolassa, seurakunnissa, lähiympäristössä ja ehkä kauempanakin.

Kumppanit

 • Suomen kristillinen yhteiskoulu.  Opiskelija voi halutessaan asua oppilasasuntolassa, jossa on myös mahdollisuus aterioihin, harrastuksiin, hartauselämään ym.  Opiskelun voi tapauskohtaisesti liittää työelämään valmentavaan työharjoitteluun, jolloin opiskelu sovitetaan siihen sopivaksi.
 • Suomen Adventtikirkko. Opettajat ovat Adventtikirkon palveluksessa olevia tai siitä eläkkeelle jääneitä työntekijöitä ja pastoreita. 
 • Media7, LANU- ja Evankelioimistyön jaostot, ADRA Finland säätiö ja ETRA-liitto ry tukevat mahdollisuuksiensa mukaan opetuksessa ja oppilasprojektien mahdollistajina.

Kustannukset

 • Opetus on opiskelijalle ilmaista. Suomen Adventtikirkko sponsoroi Raamattukoulun toimintaa.
 • Asuminen ja ruokailu asuntolan taksojen mukaan:
 • Ruoka 140 e / kk
 • Asuminen kahden hengen huoneessa 145 e / kk
 • Asuminen yhden hengen huoneessa 290 e / kk

Tarvittavat laitteet ja kirjat

 • Jokaisella oppilaalla tulisi olla oma kannettava tietokone käytössään.
 • Kukin lainaa tai hankkii opiskelussa käytettävät kirjat. 

Hakeminen koulutukseen

Hakemukset voi jättää vapaamuotoisesti sähköpostilla Raamattukoulun koulutusvastaavalle:

Aimo Helminen
aimo.helminen(ät)adventtikirkko.fi
puh. 050 491 3134.

Lisätietoja antaa myös Suomen Adventtikirkon aikuiskoulutuksesta vastaava:

Atte Helminen
atte.helminen(ät)adventtikirkko.fi
puh. 040 553 8879.

Toivonlinnassa asumisesta voi tiedustella Suomen kristillisen yhteiskoulun asuntolasta:

Mika Leppänen
asuntola(ät)toivonlinna.fi
puh. 040-563 3576

Työharjoittelu:
Mahdollisuudesta osallistua Raamattukoulun ohella työelämään valmentavaan työharjoitteluun, joka toteutetaan yhteistyössä Suomen Adventtikirkon kanssa, voi tiedustella Raamattukoulun koulutusvastaavalta.